7 may . .

Azərbaycan tarixi günbəgün........7 may tarixində Azərbaycanda hansı mühüm hadisələr baş vermişdir? Yada salaq, yadda...