Suvarlar . .

 V əsrin sonlarına qədər başqa türk xalqları kimi suvarlar da Böyük Hun imperatorluğunun tərkibinə daxil idilər. Böyük Hun...

Qazan xanlığı . .

    Qızıl Ordu xanı Ulu Məhəmməd 1437-ciildə Qızıl Orduda baş verən daxili çəkişmələr nəticə­sində...

İntibah dövrü . .

[/b] [/b] Burjaziyanın nümayəndələri gözəl saraylar tikdirməkdə, dəbdəbəli ev avadanlığı almaqda, təmtəraqlı geyinməkdə bir-birilə bəhsə...