“Elektron məktəb” . .

  Fənn müəllimlərinin informasiya texnologiyaları sahəsində ixtisas səviyyəsinin artırılması məktəb təhsilinin artırılması üçün mühüm...