Şirvanşah 1-ci İbrahim . .

I İbrahim — Şirvanşahlar dövlətinin otuz dördüncü hökmdarı. Şirvanşah Şeyx İbrahim Dərbəndilər sülaləsindən olan ilk hökmdardır. Məzyədilər...

Uinston Çörçill . .

[/b]1953-cü ildə Ədəbiyyat sahəsində Nobel mükafatı alır. Həmin ildə kraliça II Yelizaveta tərəfindən "Bağlama ordeninə” layiq görülür....

XIV Lüdovik . .

O 1715-ci ildə vəfat edib,burada da yenə rəqəmlər cəmi 14 alınır.Lüdovik 77 il ömür sürüb ki,burada da 7+7=14 olur.1689-cu il 14 iyulda...

Rafael . .

İntibah dövrünün məşhur rəssamlarından olan Rafael (1488-1520) də gəncliyində Florensiyada yaşamış və işləmişdir. Onun ən məşhur əsəri...

Mikelancelo . .

Mikelancelo həm də rəsam, memar, şair və mühəndis idi. Anatomiyanı yaxşı bildiyindən, o, insan bədəninin çox dəqiqliklə təsvir edirdi....

IV Gözəl Filipp . .

Kapetinqlər sülaləsindən ( 1285-1314 ) olan fransız kralıdır. Kral mülklərinin ərazisini genişləndirib. Papanı fransız krallığından asılı...