Atropatena . .

  Maakedoniyalı İsgəndərin orduları Kiçik Asiyanqı tutub Sasani impnriyasının içərilərinə doğru irəliləyirdiö. Əhəməni hökmdarı III...

Manna dövləti . .

[/b] [b] Azərbaycanın cənub torpaqları yayda quruyan çayların və kiçik dağ irmaqlarının kəsib keçdiyi dağlıq ərazidən ibarətdir. Dağ...

Dəmir dövrü . .

  Bəşəriyyətin inkişafının mühüm mərhələsi olan Dəmir dövrü ölkəmizin ərazisində miladdan əvvəl IX əsrdən IV əsrədək müddətdə...