Quba xanlığı . .

Azərbaycanın şimal torpaqlarında yaranmış xanlıqlar içərisində Quba xanlığı xüsusilə fərqlənmişdir. Xanlığın əsasını 1726-cı ildə Hüseynəli...

Şəki xanlığı . .

[/b] [b] Şəki xanlığının yaranması və ərazisinin genişlənməsi. Müstəqil Azərbaycan dövləti olan Şəki xanlığı 1743-1744-cü illər üsyanı...

Şahmat . .

Bir rəvayətdə deyilir ki , Dilaram adlı hind taciri pul ilə şahmat oynamağın həvəskarı idi. Bu işə həddindən artıq aludə olması nəticəsində...