I Şah Abbas . .

[/b] Şah Abbas (1587-1629) Səfəvilər sülaləsinin görkəmli nümayəndələrində biri olmuşdur.Hakimiyyəti dövründə osnanlı türklərini...