Kanada təhsili . .

Kanada təhsili dünya təhsil sisteminin ayrılmaz və önəmli tərkib hissəsini təşkil edərək son illərdə tələbə axınının ən çox üstünlük təşkil...

Yeni vesait . .

Hörmətli müəllimlər, abituriyentlər və gələcəkdə ali təhsil almaq həvəsində olan şagirdlərimiz! Tezliklə sizlərin istfadənizə veriləcək...

ТОЛЬКО АРМЯНЕ . .

Только армяне кричат на весь мир что все народы и люди пошли от них ,и они первые люди в мире и первые христиане ..и что Пророк Ной их...