"Savaş eşqi"... . .

 "Mən sizə hücum əmri vеrmirəm, ölməyi əmr еdirəm. Biz öləndən sоnrа yеrimizi bаşqаlаrı dоldurа və döyüşə digər kоmаndаnlаr rəhbərlik...

Bilik yarışı . .

Hörmətli tarixinfoçular bu bilik yarışı siniflə birgə keçirmək üçün nəzərdə tutulub.Bilik yarışının sualları 7-ci sinif Azərbaycan tarixi...

Sınaq-VIII sinif . .

1*AZƏRBAYCANA MONQOLLLARIN BİRİNCİ YÜRÜŞÜNDƏN FƏRQLİ OLARAQ XARƏZMŞAH CƏLALƏDDİN: A)atabəylər dövlətini vassal vəziyyətinə salmışdır ...