Bilik yarışı . .

Hörmətli tarixinfoçular bu bilik yarışı siniflə birgə keçirmək üçün nəzərdə tutulub.Bilik yarışının sualları 7-ci sinif Azərbaycan tarixi...

Sınaq-VIII sinif . .

1*AZƏRBAYCANA MONQOLLLARIN BİRİNCİ YÜRÜŞÜNDƏN FƏRQLİ OLARAQ XARƏZMŞAH CƏLALƏDDİN: A)atabəylər dövlətini vassal vəziyyətinə salmışdır ...

28 May . .

Bu yeni öyrəndiyim proqramda, 28 may günü ilə əlaqədar məlumat xarakterli resurs yığdım. Fikirləriniz maraqlıdır...