Prometanda dərs . .

 Sizlərə prometan lövhəsində istifadə etmək üçün hazırladıım dərsi paylaşıram.....Fikirlərinizi bilmək olduqca maraqlıdır......

"Savaş eşqi"... . .

 "Mən sizə hücum əmri vеrmirəm, ölməyi əmr еdirəm. Biz öləndən sоnrа yеrimizi bаşqаlаrı dоldurа və döyüşə digər kоmаndаnlаr rəhbərlik...