BMM-dən təltif . .

  Əldə etdiyim yeni uğurum məktəbimizdə əldə etdiyim nailiyyətdir. Daima şagirdlərimlə işləmək mənə zövq verir. Fürsətdən istifadə...