Fəxri Fərman . .

[/i] [i]2006-cı ildə rayonda apardığım gənc nəslim təlim-tərbiyyəsinin yetişdirilməsi uğrunda fəallığıma görə Rayon İcra Hakimiyyəti...