Forum əvəzi . .

  Əziz Tarixsevərlər ! Sizi bu səhifənin şərhlər bölməsində tarixlə maraqlandıran açıq diskussiyalı mövzuların müzakirəsinə dəvət...

Fəxri Fərman . .

[/i] [i]2006-cı ildə rayonda apardığım gənc nəslim təlim-tərbiyyəsinin yetişdirilməsi uğrunda fəallığıma görə Rayon İcra Hakimiyyəti...