X sinif Azərbaycan tarixi

 

X sinif Azərbaycan tarixi

 

                     Ümumtəhsil məktəblərinin X sinfi üçün

 

                          Azərbaycan tarixi proqramı

 

                                  Yeni dövr

 

               Həftədə 2 saat,cəmi 64 saat.

 

Azərbaycan XIX əsrin 30-50-ci illərində - 19 saat.

 

I.Rusiya İmperiyasının Şimali Azərbaycandakı

 

       müstəmləkəçilik siyasəti – 6 saat.

 

1.Komendant idarə üsulu – 1 saat.

 

2.Ermənilərin Şimali azərbaycana kütləvi şəkildə köçürülməsi – 1 sat.

 

3.Rus və Alman məskənlərinin salınması – 1 saat.

 

4.Əhalinin sosial tərkibi – 1 saat.

 

5.Şimali azərbacanda Rusiyanın iqtisadi siyasəti.Kənd təsərrüfatı – 1 saat.

 

6.Sənətkarlıq və ticarət – 1 saat.

 

II.Şimali Azərbaycanda müstəmləkəçilik əleyhinə

 

                          Üsyanlar – 4 saat.

 

7.Rusiya müstəmləkəçiliyi əleyhinə üsyanların səbəbi.Car-Balakən üsyanı – 1 saat.

 

8.Talış(Lənkəran)üsyanı – 1 saat

 

9.1837-ci il Quba üsyanı – 1 saat.

 

10.1838-ci il şəki üsyanı. 30-cu illər üsyanlarının nəticələri – 1 saat.

 

 

         III.XIX əsrin 40-cı illərində islahatlar – 2 saat.

 

11.İslahatların hazırlanması və həyata keçirilməsi – 1 saat.

 

12.40-cı illərin aqrar islahatları – 1 saat.

 

 

       IV.Cənubi Azərbaycan XIX ə\srin 30-50-ci illərində - 2 saat.

 

13.Sosial-iqtisadi vəziyət – 1 saat.

 

14.Sosial-iqtisadi quruluş.Azərbaycan Babilər hərəkatının mərkəzi kimi – 1 saat.

 

 

           V.Azərbaycan mədəniyyəti – 5 saat.

 

15.Maarif – 1 saat.

16.Elm – 1 saat.

17.mətbuat və ədəbiyyat – 1 saat.

18.incəsənət – 1 saat.

19.Cənubi Azərbaycan mədəniyyəti – 1 saat.

 

       II Bölmə. Şimali Azərbaycan XIX əsrin 60-90-cı illərində - 18 saat.

 

VI.60-cı illərdə  Azərbaycanda sosial-iqtisadi vəziyyət.

 

20.sosial –iqtisadi vəziyyət – 1 saat.

21.Burjua islahatları – 1 saat.

 

     VII.XIX əsrin 7090-cı illərində kənd təsərrüfatı və sənaye – 6 saat.

 

22.Kənd təsərrüfatı – 1 saat.

23.Neft sənayesi və onunla bağlı olan sahələr – 1 saat.

24.Sənayenin başqa sahələri.Nəqliyat və rabitə - 1 saat.

25.Şəhərlər – 1 saat.

26. Sənətkarlıq və ticarət – 1 saat.

27.Millətin təşəkkülü – 1 saat.

 

     VIII. XIX əsrin 60-90-cı illərində kəndli və fəhlə hərəkatı – 2 saat.

 

28.Zaqatala üsyanı – 1 saat.

29.Kəndli hərəkatı və fəhlə tətilləri – 1 saat.

 

     IX.Cənubi Azərbaycan XIX əsrin 60-90-cı illərində - 2 saat.

 

30.Sosial-iqtisadi həyat – 1 saat.

31.Əhalinin çıxışları – 1 saat.

 

   X.Azərbaycn mədəniyyəti – 6 saat.

 

32.Maarif – 1 saat.

33.Elm – 1 sat.

34.Mətbuat və mədəniyyət – 1 saat.

35.Milli teatr.Musiqi – 1 saat.

36.Memarlıq və rəssamlıq – 1 saat.

37.Cənubi Azərbaycan mədəniyyəti – 1 saat.

 

      III bölmə.Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində - 27 saat.

 

  XI.Şimali Azərbaycanda sosial-iqtisadi inkişaf – 7 saat.

 

38.Neft sənayesində vəziyyət.İnhisarlar – 1 saat.

39.Mexaniki istehsal və əlvan metalurgiya sahələri – 1 saat.

40.Yüngül və yeyinti sənayesi sahəsi – 1 saat.

41.Şəhərlər.Ticarət – 1 saat.

42.Kənd təsərrüfatı.Rusiya imperiyasının köçürmə siyasəti – 1 saat.

43.Yeni aqrar qanunlar və onların mahiyyəti – 1 saat.

44.Sosial vəziyyət – 1 saat.

 

 

    XII.Şimali azərbaycanda milli-demokratik hərəkat və siyasi mübarizə - 6 saat.

 

45.Mövcud quruluşa qarşı çıxışlar. Bakı tətilləri – 1 saat.

46.Azərbaycan Birinci rus inqilabı illərində - 1 saat.

47.Azərbaycanda çarizmin milli qırğın siyasəti – 1 saat.

48.Milli-demokratik hərəkat – 1 saat.

49.Milli partiyaların yaradılması – 1 saat.

50.Rusiyanın Dövlət Dumaları və azərbaycanlı deputatlar – 1  saat.       

 

    XIII. Cənubi Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində - 2 saat.

 

51.Cənubi Azərbaycan İran inqilabı (1905 – 1911) ərəfəsidə.İnqilabın başlanması.Təbriz üsyanı – 1 saat.

52.Cənubi Azərbaycan İran İnqilabının mərkəzi kimi – 1 saat.

 

     XIV. Azərbaycan Birinci Dünya müharibəsi illərində - 3 saat.

 

53.Müharibənin başlanması – 1 saat.

54.Müharibənin iqtiadiyata və əhalinin güzəranına təsiri – 1 saat.

55.Cənubi Azərbaycan müharibə dövründə - 1 saat.

 

   XV.Şimali Azərbaycan Rusiyada Fevral inqilabı və inqilabdan sonrakı dövrdə - 2 saat.

 

56.Fevral inqilabı və sonrakı dövrdə Şimali Azərbaycan – 1 saat.

57.Milli-azdlıq hərəkatı – 1 saat.

 

  XVI.Azərbaycan mədəniyyəti – 6 saat.

 

58.Maarif – 1 saat.

59.Elmin inkişafı – 1 saat.

60.Mətbuat – 1 saat.

61.Ədəbiyyat – 1 saat.

62.İncəsənət – 1 saat.

63.Cənubi Azərbaycan mədəniyyəti – 1 saat.

 

64.Təkrar-ümumiləşdirici dərs – 1 saat.                                        

 

 

 
Paylaş

Oxşar xəbərlər

Rəylərin sayı:.

  1. 19 yanvar 2013 15:11
    Bu derslerin video helleri olsaydi yaxsi olardi...xaiss olunur video helleri buraya daxil ederdiniz

  2. 27 yanvar 2013 15:20
    cox sagolun melumata gore....

  3. 9 mart 2014 21:59
    cox sagolun ..........  icerisindeki dersliklerde olsaydi yaxsi olardi love love love 


Məlumat Hörmətli qonaq, sizin qeydiyyatınız olmadığı üçün siz rəy yaza bilməzsiniz.Xahiş edirik qeydiyyatdan keçin.