VII sinif Azərbaycan tarixi

 

VII sinif Azərbaycan tarixi

 

         ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİNİN VII SİNİFİ ÜÇÜN

                   AZƏRBAYCAN TARİXİ FƏNNİNDƏN

 

         AZƏRBAYCAN ERKƏN ORTA ƏSRLƏRDƏ

                   Həftədə 1,ilboyu 32 saat


AZƏRBAYCAN SASANİ İMPERİYASI ƏRKİBİNDƏ

         ( III – VII ƏSRİN ORTALARI ) – 6 saat.


1.Azərbaycan feodal münasibətlərinin yaranması – 1 saat.

Atropatnanın Sasani imperiyası tərkibinə qatılması.Atropatenada feodal münasibətlərinin dərinləşməsi – 1 saat

Albaniya dövləti.Albaniyada feodal münasibətlərinin inkişafı – 1 saat.

Atropatena və Albaiya sasani imperiyası tərkibində (IV – VI əsrlər) – 1 saat.

Girdman dövləti.Cavanşir – 1 saat.

Sasani imperiyasının hakimiyyəti dövründə Azərbaycan mədəniyyəti – 1 saat.

 

         AZƏBAYCAN XİLAFƏTİN TƏRKİBİNDƏ

(VII ƏSRİN ORTALARI – IX ƏSRİN ORTALARI) – 9 saat


2.Azərbaycan Ərəb işğalları ərəfəsində

Azərbaycanda siyasi və sosial-iqtisadi vəziyyət – 1 saat.

Alban hökmdarı Cavanşirin yadellilərə qarşı mübarizəsi – 1 saat

Ərəblərin Azərbaycanı işğal etməsi – 1 saat

3.Azərbaycan xilafətin tərkibində

Sosial-iqtisadi-siyasi vəziyyət – 1 saat

Ərəb əsrətinə qarşı xalq azadıq hərəkatının başlanması – 1 saat

Babəkin başçılığı altında Azərbaycanda azadlıq müharibsi – 1 saat

Xilafət dövründə Azərbaycanın təsərrüfat həyatı – 1 saat

Xilafət dövründə Azərbaycan mədəniyyəti – 1 saat

Azərbaycan xalının təşəkkülü – 1 saat

 

XİLAFƏTİN SÜQUTU VƏ AZƏRBAYCAN DÖVLƏTÇİLİYİNİN

         DİRÇƏLİŞİ.İQTİSADİ VƏ MƏDƏNİ TƏRƏQQİ

                   (IX ƏSRİN İKİNCİ YARISI – XI ƏSRİN ORTALARI) – 17saat


4.Azərbaycan dövlətçiliyinin dirçəlişi

Ərəb xilafətinin zəifləməsi və Azərbayanda müstəqil dövlətlərin yaranması – 1 saat.

Şirvanşahlar dövləti – 1 saat

Sacilər dövləti – 1 saat

Salarilər dövləti – 1 saat

Rəvadilər dövləti – 1 saat

Şəddadilər dövləti – 1 saat

5.Slavyanların Azərbaycana basqınları

Slavyanların Azərbaycana ilk hücumları – 1 saat

Slavyanların azərbaycana 944-cü il yürüşü – 1 saat


6.IX əsrin ikinci yarısı – XI əsrin ortalarında Azərbaycanda iqtisadi tərəqqi

Təsərrüfat sahələrinin inkişafı – 1 saat

Torpaq mülkiyyəti və vergilər – 1 saat

Sənətkarlıq və ticarət – 1 saat

Azərbaycanın orta əsr şəhərləri – 1 saat

Ərəb səyyah və coğrafiyaşünasları azərbaycan şəhərləri haqqında – 1 saat

7.IX əsrin ikinci yarısı – XI əsrin ortalarında Azərbaycan mədəniyyəti

Mədəni oyanış – 1 saat

“Kitabi – Dədə Qorqud” oğuz türklərinin tərcüməyi-halıdır – 1 saat

“Qara donlu kafirlər”ə qarşı xalqımızın apardığı mübarizənin dastanda əks olunması – 1 saat

Dastanda xalqımızın təsərrüfat həyatı – 1 saat  

 
Paylaş

Oxşar xəbərlər

Rəylərin sayı:.

  1. 19 sentyabr 2012 16:47
    yuklemek olmur bes?:(((

Məlumat Hörmətli qonaq, sizin qeydiyyatınız olmadığı üçün siz rəy yaza bilməzsiniz.Xahiş edirik qeydiyyatdan keçin.