Azərbaycanlılar . .

 Keçən dəfə rus tarixçisi və jurnalisti  V.L. Veliçkonun " Rus işi və tayfalararası münasibət məsələləri " kitabından "...