Tarixi bilgilər-5 . .

 1844-ci il mayın 23-də İranın Şiraz şəhərində Seyid Əli Məhəmməd adlı bir gənc Allahın carçısı olduğunu bəyan etmişdir. Özünü "Bab"...

BƏRDƏ . .

    Qədim Bərdə şəhəri indiki ərazisindən təqribən 5 kilometr kənarda yerləşib. Tarixi mənbələrə görə, eradan əvvəl 4-5 ci...

Azərbaycanlılar . .

 Keçən dəfə rus tarixçisi və jurnalisti  V.L. Veliçkonun " Rus işi və tayfalararası münasibət məsələləri " kitabından "...