Test tərtibi . .

 Test ingiliscədən tərcümədə " yoxlama ", " sınaq " mənasını verir. İnsanların bilik, bacarıq və vərdişlərinin test üsulu ilə aşkara...

Albaniya dövləti . .

 Çaşoğlu nəşriyyatı tərəfindən hazırlanmış CD-dərs modellərinin "Azərbaycan tarixi. Atropatena" dövrü təqdim olunur. ...