Səfəvilər . .

Səfəvilər dövlətinin yaranması haqqında video-dərsi Sizlərə təqdim edirəm. Əziz müəllimlər bunu öz şagirdlərinizə məsləhət görün çox...

Çingiz xan . .

Monqol dövlətinin yaradıcısı Çingiz xan haqqında filmdir. Film türk dilindədir. Əziz şagirdlər bu filmə baxmaqla bir anlıq orta əsrlərə...