6-cı sinif KSQ Manna

6-cı sinif KSQ Manna

 

6-cı sinif KSQ Manna dövləti. A variantı
1.Manna dövləti yerləşirdi
A)Xəzər dənizinin şimalında B)Urmiya gölü hövzəsində C)Kür-Araz ovalığında 

2.Manna adına ilk dəfə rast gəlinmişdir
A)Şumer kitabələrində B)Babil yazılarında C)Assur mixi yazılı kitabələrdə 

3.Aşağıdakılar hansı Manna kökmdarına aiddir
1.Urartunun işğal etdiyi Manna torpaqlarını geri qaytardı
2.Manna vilayətlərini mərkəzi hakimiyyətə tabe etdi
3.Mannada canişinlik sistemi yaratdı
A)İranzu B)II Sarqon C)Ullusunu 

4.Mannanın Urartu ilə ittifaqına meyl göstərənlər nəyə nail olmaq istəyirdilər
A)Mannanın parçalanmasına
B)Mannanın ərazi bötövlüyünü qoruyub saxlamağa
C)Manna vilayətlərini mərkəzi hakimiyyətə tabe etməyə 

5.Mannanın ən böyük vilayəti
A)Gilzan B)Zikirtu C)Zamua 

6.II Sarqonun e.ə.714-cü ildə Mannaya hücumunun nəticəsi
1.Urartu zəiflədi bir daha Mannanın daxili işlərinə qarışa bilmədi
2.Mannanın siyasi müstəqilliyinə son qoyyuldu
3.Manna Urartu ilə Assuruia arasında bölüşdürüldü
4.Manna qüdrətli dövlət oldu
A)1,4 B)2,3 C)1.3 

7.İskit padşahlığının ən görkəmlli hökmdarı
A)Aşşurbanipal B)Ahşeri C)Tuqdamme 

8.II Sarqonun e.ə.714-cü ildə Mannaya hücum etməkdə məqsədi
1.Mannanı Urartu təcavüzündən azad etmək
2.Mannanın dövlət müstəqilliyinə son qoymaq
3.Assuriyanın mğvqeyini Mannada mıhkəmləndirmək
4.Manadan Assur xəzinəsinə vaxtllı-vaxtında xərac göndərilməsini təmin etmək
5.Mannanın bir neçə vilayətini Urartuya gözəştdə getmək
A)1,2,3 B)1,3,4 C)1,2,4

9. Manna Assuriya ilə ittifaqa meyl göstərməklə nəyə nail olmağa çalışırdı
A)öz torpaqlarının bütövlüyünü qoruyub saxlamağa
B)Urartunun torpaqlarını Assuriya ilə bölüşdürməyə
C)Assuriyanın tərkibində müstəqil vilayətə çevrilməyə 

10.e.ə.IX əsrinn I yarısında Mannaya edilən xarici hücumların qarşısını almağın mümkün olmamasının səbəbi
A)Maanna ordusunun Assuriya ordusuna qarşı təkbaşına mübarizə aparmaq istəməməsi
B)faydalı qazıntılar cəhətdən Mannanın çox kasıb olması
C)hər bir vilayətin xarici təhlükəyə qarşı təkbaşına mübarizə aparması 

11.Manna adına ilk dəfə rast gəlinmişdir
A)e.ə.740-cı ildə B)e.ə.843-cü ildə C)e.ə.590-cı ildə 

12.Türk mənşəli kimmer,iskit,sak tayfaları Azərbaycana gəlmişdilər
A)Qara dəniz sahillərindən və Krım yarımadasından
B)Urartu ərazisindən
C)Mesopotamiya ərazisindən 

13.İskit padşahlığı yaranmışdır
A)Urartu ilə Assuriya arasında
B)Urartu ilə Manna arasında
C)Mannaa ilə Assuriya arasında 

14.Hansı Manna hökmdarı Aşşur ilə ittifaqı pozdu
A)İranzu B)Aza C)Ahşeri 

15.E.ə.650-ci ildə Aşşur ilə Manna arasında baş verən döyüşün nəticəsi
A)Assuriya dövləti bu döyüşdən sonra süqut etdi
B)Ahşeri məğlub oldu,İzirtu dağıdıldı
C)Manna dövləti xeyli qənimət əldə etdi 

16.Mannanın dövlət müstəqilliyinə son qoyulmuşdur
A)e.ə.593-cü ildə B)e.ə.843-cü ildə C)e.ə590-cı ildə 

17.Mannalılar sitayiş edirdilər
A)tək allaha B)bütlərə C)Günəş,Ay,Külək-yağış allalhlarına 

18.Manna neçə əsr mövcud olub
A)1 B)2 C)3 

19.Manna dövlətini süquta uğratdı
A)Uraru B)Midiya C)Assuriya 

20.Mannanın süqutundan keçmişdir
A)1425 il B)2458 il C)2605 il 

Manna dövləti KSQ B variantı

1.Manna dövlətini süquta uğratdı
A)Uraru B)Midiya C)Assuriya

2.Mannada toxuculuqda qoyun yunundan və keçi qəzilindən istifadə edildiyini göstərir
A)Həsənlidə tapılmış daş abidə
B)Həsənlidə tapılmış müxtəlif parça növləri
C)Qəbələdə aşkar edilmiş parça qalıqları

3.Mannalılar sitayiş edirdilər
A)tək allaha B)bütlərə C)Günəş,Ay,Külək-yağış allalhlarına

4.Urartu hökmdarı I Rusanın Manna dövlətinə münasibətində əsas yeri tuturdu
A)müttəfiqlik B)dostluq C)təcavüzkarlıq

5.E.ə.716-cı ildə
A)İranzu vəfat etdi B)Aza öldürüldü C)Ahşeri öldürüldü

6.Manna dövlətinin paytaxtı
A)Qəbələ B)İzirtu C)Qazaka

7.E.ə.VII əsrin ortalarında yarandı
A)İskit padşahlığı B)Atropatena C)Manna

8.İskit padşahlığının tənəzzülə uğramasının səbəbi
A)Urartu tərəfindən işğal edilməsi
B)Midiya ilə rəqabət apara bilməməsi
C)Manna ilə mübarizədə məğlub olması

9.E.ə.IX əsrdə yaranmışdır
A)Manna B)Urartu C)Midiya

10.Mannada metalişləmə sənətinin inkiçaf etdiyini göstərir
A)Azıx və Damcılı tapıntıları B)Xocalı tapıntısı C)Ziviyə və Həsənli tapıntıları

11.Aslan bədənli,qartal qanadlı şirr və ya qartal başlı əfsanəvi heyvan
A)Riton B)Qrifon C)Sfinks

12.Mannanın süqutundan keçmişdir
A)1425 il B)2458 il C)2605 il

13.Manna neçə əsr mövcud olub
A)1 B)2 C)3

14. 1.Hakimiyyətə gəlməsinə Urartu hökmdarı kömək edib 2. 22 Manna qalasını Urartuya verib Qeyd olunanlar aiddir
A)İranzu B)Ullusunu C)Ahşeri

15.II Sarqonun e.ə.714-cü ildə Mannaya hücum etməkdə məqsədi
1.Mannanı Urartu təcavüzündən azad etmək
2.Mannanın dövlət müstəqilliyinə son qoymaq
3.Assuriyanın mğvqeyini Mannada mıhkəmləndirmək
4.Manadan Assur xəzinəsinə vaxtllı-vaxtında xərac göndərilməsini təmin etmək
5.Mannanın bir neçə vilayətini Urartuya gözəştdə getmək
A)1,2,3 B)1,3,4 C)1,2,4

16. Manna adına ilk dəfə rast gəlinmişdir
A)e.ə.740-cı ildə B)e.ə.843-cü ildə C)e.ə.590-cı ildə

17.Türk mənşəli kimmer,iskit,sak tayfaları Azərbaycana gəlmişdilər
A)Qara dəniz sahillərindən və Krım yarımadasından
B)Urartu ərazisindən
C)Mesopotamiya ərazisindən

18.İskit padşahlığı yaranmışdır
A)Urartu ilə Assuriya arasında
B)Urartu ilə Manna arasında
C)Mannaa ilə Assuriya arasında

19.Hansı Manna hökmdarı Aşşur ilə ittifaqı pozdu
A)İranzu B)Aza C)Ahşeri

20.E.ə.650-ci ildə Aşşur ilə Manna arasında baş verən döyüşün nəticəsi
A)Assuriya dövləti bu döyüşdən sonra süqut etdi
B)Ahşeri məğlub oldu,İzirtu dağıdıldı
C)Manna dövləti xeyli qənimət əldə etdiPaylaş

Oxşar xəbərlər

Rəylərin sayı:.

 1. 27 yanvar 2015 14:14
  Tesekkurler cavablari gozleyirem

  --------------------

 2. 28 yanvar 2015 21:36
  salam cox geseng suallar idi cavablarda gelseydi request

 3. 23 noyabr 2015 20:31
  Cox xoshuma geldi.Cox sag olun

 4. 25 yanvar 2016 15:49
  çox gözəldi. Təşəkkürlərrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

  salam çox gözəldi

Məlumat Hörmətli qonaq, sizin qeydiyyatınız olmadığı üçün siz rəy yaza bilməzsiniz.Xahiş edirik qeydiyyatdan keçin.