daxil ol
bağla

KURİKULUM DƏRSLİYİ

Təhsil Nazirliyi

KURİKULUM DƏRSLİYİ

Əziz oxucular! Hörmətli müəllimlər və şagirdlər! Bu gün sizinlə Aydın Allahverdiyev və Şəhla Quliyeva ilə birgə hazırladığımız Ümumi tarix dərsliyinin pdf formatını paylaşırıq. Biz bu dərsliyi hazırlayan zaman xalqımıza xidmət etmək ilk məqsədimiz olub. Dünya təcrübəsinin öyrənərək, onu analiz edərək, təhsilimizlə müqayisə edərək, Türkiyə, Rusiya, ABŞ və Avropa ölkələrinin dərslik yazmaq təcrübəsindən bəhrələnərək tenderdə iştirak etdik. Gərgin əmək sərf etməyimizə baxmayaraq, fərqli tərtibat və dizayn, öyrədici tapşırıqlar, resurların təqdimatı və s. yeniliklərin varlığına baxmayaraq Təhsil Nazirliyinin ekspertləri bu dərsliyi qəbul etmədi. Artıq bir neçə ildir ki, məktəblilərimiz tendr şərtlərini kobud pozmuş, kifayət qədər elmi səhvləri olan, ictimaiyyət tərəfindən qınaq objektinə çevrilən 8-ci sinif Ümumi tarix dərsliyini keçmək məcburiyyətindədir. Biz bu işdə əsas məqsəd təhsilimizə yenilik gətirmək idi. Kurikulum islahatlarına uyğun iş görmək idi. 3 dərslik hazırladığımıza baxmayaraq Nazirlik heç birini qəbul etməyib. Nə üçün? Əgər həqiqətəndə sizlərdə düşünürsünüzsə ki, bizim bu dərslik hal-hazırki dərslikdən qat-qat zəifdir və ya əksinə RİCA EDİRƏM səsimizə səs verin, buraxmayın tək bizi meydanda .... sizin müdafiənizə ehtiyac var....Əgər yox doğrudanda haqq edən qalib gəlibsə bu halda da fikrinizi yazın, bizə ayıb olsun Nazirliyinin apardığı ədalətli ekspertizasını gözdən salmayın deyin....Ümid edirəm bu işə laqeyd qalmayacaqsıız.....haqq olanın tərəfini tutacaq və müdafiə edəcəksiniz.....

Formativ qiymətləndirmə

Təhsil Nazirliyi

Formativ qiymətləndirmə

Əziz həmkarlar! Bir neçə gündən sonra 5-ci sinif Azərbaycan tarixi fənni əsasında hazırlanmış FORMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ vəsaiti şəhərimizin bütün kitab mağazalarından əldə edə bilərsiniz. Vəsait mövcud standartlar əsasında hər bir mövzu üzrə ayrı-ayrılıqda tərtib olunmuşdur. Ayrıca vəsaitdə şagirdlər üçün maraqlı ƏYLƏNCƏLİ TARİX bölməsi verilmişdir ki, bu da onların təfəkkürünün inkişafına istiqamətlənmişdir. Qeyd edim ki, bu tip vəsait ilk dəfədir ki çap edilir. 10 iyun 2017-ci il tarixində vəsaitin təqdimat mərasimi keçiriləcəkdir. Tədbirdə iştirak edənlərin hər birinə vəsait hədiyyə olunacaqdır. Tədbirdə yalnız Tarix müəllimləri iştirak edə biləcəkdir. Tədbirin yeri və zamanı haqqında əlavə məlumat veriləcəkdir. İştirak etmək istəyənlər inboxa yazsın. Uğurlar!

Kurikulumla yeni vəsait

Təhsil Nazirliyi

Kurikulumla yeni vəsait

Hörmətli müəllimlər, abituriyentlər və gələcəkdə ali təhsil almaq həvəsində olan şagirdlərimiz! Sizlərin istifadəsinə təqdim etdiyim yeni tədris vəsaiti İbtidi icma dövründən bu günlərə kimi baş vermiş hadisələri xronoloji baxımından öyrənmək imkanı qazanacaqsınız. Vəsaitdə həmçinin döyüşlər, müqavilələr, idarəçilik sistemləri, torpaq mülkiyyəti formaları və vergilər sxem və cədvəllər şəklində göstərilmişdir.
Tədris vəsaiti Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən orta məktəblərin VI-XI sinif şagirdləri üçün hazırlanmış “Azərbaycan tarixi” dərslikləri (Kurikulum) əsasında hazırlanmış və respublikamızın bütün regionlarında təhsilalan şagirdlərimizin oxuyub qavraması, tətbiq və yüksək nəticə əldə etməsi məqsədi ilə hazırlanmışdır. Bundan əlavə vəsait Dövlət İmtahan Mərkəzinin qəbul proqramına və müasir qiymətləndirmə mexanizmlərnin nəticəyönümlülüyünə uyğun olaraq hazırlanmışdır.
Tədris vəsaiti abituriyentlər, müəllimlər və Tarix fənnindən bütün istiqamətlərə imtahanlara hazırlaşanlar üçün nəzərdə tutulmuşdur

Yeni model KSQ-lər

Kurikulum

Yeni model KSQ-lər

Əziz dostlar! Sizlərlə Bakı Modern Təhsil Kompleksində Azərbaycan tarixi fənni əsasında 5-8-ci siniflər üçün hazırlanmış yeni model Kiçik Summativ Qiymətləndirmələri paylaşıram. Sualların hər biri dövlət standartları əsasında tərtib olunmuşdur. Uğurlar!

Hamlet sınaq yolu (7-ci sinif)

Kitabxana / Tələbə hazırlığı

Hamlet sınaq yolu (7-ci sinif)

Hörmətli müəllimlər və abituriyentlər! Sizlərə 7-ci sinif 2-ci və 3-cü qruplar üçün Tarix fənni üzrə Sınaq test kitabçasını təqdim edirəm. Düşünürəm hazırlıq üçün işinizə yarayacaqdır. Bu testlər tarixi müəllimi imtahanlarına hazırlaşanlar üçün yararlıdır. Uğurlar diləyirəm!

Yeni vəsait

Təhsil Nazirliyi

Yeni vəsait

Hörmətli həmkarlar!Gördüyünüz vəsait 7-ci siniflərdə ümumi və Azərbaycan tarixindən summativ qiymətləndirmə aparmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.Vəsait müəllimin illik planlaşdırmasına uyğun olaraq hazırlanmışdır.Tapşırıqlar hazırlanarkən məzmun xətləri və standartlar nəzərə alınmışdır.Yarpaq testləri formasında olan vəsaitdə təkcə test tapşırıqlarından deyil,həmçinin sxem,qrafik,cədvəllərdən və həmçinin acıq suallardan geniş istifadə olunmuşdur.Vəsaitin sonuncu səhifəsində cavab kartları da yerləşdirilmişdir ki,bu da qiymətləndirmə zamanı müəllimlərin işinin yüngülləşdirməsinə xidmət edir.Hadisə ,proseslərə aid eyni zamanda tarixi şəxsiyyətlərə aid şəkillər vəsaiti şagirdlər üçün həm cəlbedici edir,həm də bilik və bacarıqların inkişaf etdirilməsinə kömək edir.Yaxın zamanlarda digər siniflər üçün də vəsaitimiz işıq üzü görəcəkdir.

10-cu sinif KSQ

Kitabxana / 10-cu sinif

10-cu sinif KSQ

Əziz dostlar.....müəllimlər və şagirdlər...Sizlərə öz şagirdlərim üçün hazırladığım Kiçik Summativ Qiymətləndirməni paylaşıram...Ümumi tarix fənni üzrə hazırlanmış bu suallar düşünürəm köməyinizə yarayacaqdır...Uğurlar!

İbtidai cəmiyyət (interaktiv oyun)

İnteraktiv oyunlar

İbtidai cəmiyyət (interaktiv oyun)

Əziz şagirdlər! Sizlərəd daha bir oyun təqdim edirəm. 6-cı sinif Azərbaycan tarixi fənni əsasında hazırlanmış İNteraktiv oyunlardır. Uğurlar doləyirəm sizə! İnanıram 6a1 və 6a2 sinifləri bu oyunları həll edə biləklər....Haydı irəli Tuncay...Şəfiqə...Teoman.....Nihat.....Nuray.....İlqar....

Bayramınız mübarək!

Maraqlı / Tarixi məqalələr

Bayramınız mübarək!

Dünya bu gün 3 rəngə bürünmüşdür: Mavi, Qırmızı, Yaşıl. Günəş və Ay bu rənglərin əhatəsində ağ bulud kimi Yer kürəsini dolanacaqdır. Bu gün torpaq, su, hava, od......ürək kimi bizimlə döyünəcəkdir......bu gün həsrətlə göslədiyimiz Qarabağ - cənnət diyarımız Göy qurşağına çevrilib türkçülüyü, boz qurdla təsvir olunan mavi parçalı bayrağını səmaya nümayiş edəcəkdir......bu gün o taylı bu taylı Azərbaycan azadlığımızın simvolu olan Babəki yad edəcəkdir.....onun qırmızı bayrağını yad edəcəkdir.....dalğalandıracaqdır.....bu gün Allahın insanlara göndərdiyi son "Əhli-Kitab"ı, İslam dinini yad edəcəyik....onun təbiətin varlığını hiss etdirən yaşıllığı qeyd edəcəyik.......Əziz həmvətənlər.....ayrı-ayrıllıqda Vətən qarşısında böyük məsuliyyətimiz olan türçülülüyü, azadllığ eşqini və İslam gözəlliyini gələcək nəsillərə layiqincə ötürmək vəzifəmizdir. Allah bu yolda dövlətimizə və vətəndaşlarımıza dəstək olsun.....9 noyabr 1918-ci ildə qəbul olunmuş üçrəngli dövlət bayrağımız bizə daima bu məsuliyyəti xatırladır......Bayramınız mübarək olsun!

SACOĞLU YUSİF

Sərkərdələr

SACOĞLU YUSİF

Azərbаycаn tаrixinin görkəmli şəxsiyyətlərindən оlаn Sаcоğlu Yusif 884 - cü ildə İslаm dünyаsının müqəddəs şəhəri оlаn Məkkənin vаlisi vəzifəsində çаlışırdı. Qаrdаşı Sаcоğlu Məhəmmədin hаkimiyyəti dövründə Azərbаycаnа gələn Sаcоğlu Yusif оnun vаrisi elаn оlundu. 896 – cı ildə qаrdаşlаrın güclənməsindən istifаdə edən xəlifə Sаcоğlu Yusifi Sаmirə şəhərindəki türk qvаrdiyаsının üsyаnını yаtırtmаq üçün Bаğdаdа dəvət etdi. Lakin Sаcоğlu Yusif öz sоydаşlаrınа qаrşı vuruşmаqdаn imtinа etdi və qаrdаşının ölümündən sоnrа 901- ci ildə Azərbаycаn hökmdаrı оldu.

Xronologiya (Online-oyun)

İnteraktiv oyunlar

Xronologiya (Online-oyun)

Əziz şagirdlər! Sizlərə yeni hazırlanmış "Xronologiya" oyununu təqdim edirəm. Suallar Tarix fənni əsasında hazırlanmışdır.... Xronologiya ilə bağlı bilgilərinizi yoxlamağa imkan verən vəsaitdir.....Uğurlar!

Yeni model suallar

Kurikulum

Yeni model suallar

Əziz dostlar! Sizlərlə yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında tərtib olunmuş sualları paylaşırıq....Ümid edirik ki, işinizə yarayacaqdır....Sizə uğurlar diləyirik....

Pedaqoji texnikalar

Kurikulum

Pedaqoji texnikalar

Hörmətli müəllimlər! Elvin Əliyev tərəfindən hazırlanmış müxtəlif növ pedaqoji texnikaları sizlərlə paylaşırıq. Olduqca maraqlı, kreativ tapşırıq növləri vardır...Hər kəsə uğurlar!

Qızılbaşlar

Elektron kitablar

Qızılbaşlar


Bu kitab Azərbaycan xalqının tarixinin ən parlaq və möhtəşəm dövrünə, I Şah İsmayıl Xətayinin yaratdığı Səfəvilər və yaxud Qızılbaşlar dövlətinin tarixinə həsr edilmişdir. Müəllif ilk növbədə farsdilli qaynaqlardan, o cümlədən nadir əlyazmalardan, həmçinin Avropa dillərində olan mənbə və tədqiqatlardan geniş surətdə faydalanaraq Səfəvilər dövlətinin təşəkkülü, siyasi tarixi, ictimai-iqtisadi quruluşu, idarə sistemi, ordu quruculuğu və s. məsələləri şərh etmiş, bu böyük dövlətin tarixində Azərbaycanın aparıcı rolunu işıqlandırmışdır.

"Tarix" I Kitab

Elektron kitablar

"Tarix" I Kitab

"Tarixin atası" sayılan Herodotun 9 kitabdan ibarət "Tarix" əsərində Yunan-İran müharibələrindən, habelə qədim dünyanın bir sıra dövlətlərinin, o cümlədən Şərq ölkələrinin tarixindən, coğrafi mövqeyindən, yerli xalqlarından, onların adət-ənənələrindən ətraflı bəhs olunur. Əsər Azərbaycanın qədim tarixini öyrənmək baxımından da qiymətli məxəzdir. Midiya tarixi, habelə iskitlər (skiflər), onların Azərbaycana gəlmələri, Azərbaycan ərazisində yaşamış qədim qəbilə və tayfalar haqqında məlumatlar son dərəcə dəyərli elmi əhəmiyyət malikdir...

Şəfiqə Əfəndizadə

Qadınlar

Şəfiqə Əfəndizadə

Cümhuriyyət dövrünün ziyalı qadınları əsasən mədəni-maarifçi, sosial, ictimai sahədə fəaliyyət göstərirdilər. Həm pedaqoji, həm də publisistik fəaliyyətlərinin kökündə maarifçilik missiyası duran bu xanımlar heç də dövrün kişilərindən geri qalmırdılar. Buna səbəb əslində Cümhuriyyət hakimiyyətinin qadın məsələsi və qadın hüquqları istiqamətində apardığı düzgün siyasət idi. Şərqdə ilk dəfə olaraq qadına seçkidə iştirak etmək hüququ verilmişdi. Yeni qız məktəbləri açılır və xanımlar hazır kadr kimi cəmiyyət üçün yetişdirilirdi. Məhz, bu addımlar cımiyyətdə qadının da rolunu artırırdı.

7-ci sinif Ümumi tarix

Təhsil Nazirliyi

7-ci sinif Ümumi tarix

Əziz dostlar! Müəllimlər və şagirdlər! Sizlərlə daha bir dərsliyimizi paylaşırıq.....BU dərslik 7-ci siniflər üzrə dərslik tenderində məğlub oldu. Təhsil Nazirliyinə müraciətdən sonra bu dərsliyə dərs vəsaiti kimi qrif verildi. Hal-hazırda bəzi məktəblərdə tədris olunur......Kurikulum tələblərinə cavab verən, standartları yerinə yetirən bir vəsaitdir....Tarix.info saytı olaraq bu vəsaiti ilk dəfə tam halda online olaraq sizlərlə bölüşürük....Fikirləriniz bizim üçün qiymətlidir....Uğurlar!

Raziya sultan Səfəvi

Qadınlar

Raziya sultan Səfəvi

Dövləti Əfşariyyənin səadətli taxt sahibi Nadir şah Əfşar hərəminin baş qadını hesab olunan Raziya sultan Səfəvi.
Sultan dövrü üçün böyük gücə sahib olmuş, 2 dəfə siyasi evlilik etmişdir (Nadir şahdan əvvəl gürcü şahzadəsi ilə). O III İsmayılı taxta çıxaracaq qədər sözə hakim olmuş, sarayda Şah I İsmayıl Səfəvinin dövründən ənənə kimi gələn Validə Sultan, Səfəvi şahbanusu vəzifələrini ləyaqətlə yerinə yetirmişdir.

6-cı siniflər üçün

Kitabxana / 6-cı sinif

6-cı siniflər üçün

Əziz şagirdlər! Əziz müəllimlər.....Sizlərə Azərbaycan tarixi fənni üçün resurs təqdim edirəm....Fəsillər üzrə hazırlanan vəsait şagirdlərə mövzunu analiz etməyə....təkrar etməyə...mühüm hadisələri bir daha nəzərdən keçirməyə kömək edəcəkdir...Uğurlar!

Çox tarix göstər.