daxil ol
bağla

Formativ qiymətləndirmə

Təhsil Nazirliyi

Formativ qiymətləndirmə

Əziz həmkarlar! Bir neçə gündən sonra 5-ci sinif Azərbaycan tarixi fənni əsasında hazırlanmış FORMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ vəsaiti şəhərimizin bütün kitab mağazalarından əldə edə bilərsiniz. Vəsait mövcud standartlar əsasında hər bir mövzu üzrə ayrı-ayrılıqda tərtib olunmuşdur. Ayrıca vəsaitdə şagirdlər üçün maraqlı ƏYLƏNCƏLİ TARİX bölməsi verilmişdir ki, bu da onların təfəkkürünün inkişafına istiqamətlənmişdir. Qeyd edim ki, bu tip vəsait ilk dəfədir ki çap edilir. 10 iyun 2017-ci il tarixində vəsaitin təqdimat mərasimi keçiriləcəkdir. Tədbirdə iştirak edənlərin hər birinə vəsait hədiyyə olunacaqdır. Tədbirdə yalnız Tarix müəllimləri iştirak edə biləcəkdir. Tədbirin yeri və zamanı haqqında əlavə məlumat veriləcəkdir. İştirak etmək istəyənlər inboxa yazsın. Uğurlar!

Muzeylərdə....

Maraqlı / Tarixi məqalələr

Muzeylərdə....

1690-cı illərdə Səfəvi İmperiyası dövründə Hacı Məhəmməd tərəfindən hazırlanmış qələmqabı. Uzunluğu 28sm, hündürlüyü 5sm və hazırda Böyük Britaniyanın Yelizaveta Muzeyində saxlanılır

Tiflisdən Gəncəyə

Azərbaycan tarixi / Kapitalizm dövrü

Tiflisdən Gəncəyə

Tiflisdən Gəncəyə köçürülmüş Milli hökümətin Gəncədə qarşılanması. Ən öndə M.Ə.Rəsulzadə, onun əlini sıxan Gəncədə milli hərəkatın rəhbərlərindən, el ağsaqqalı Ələkbər bəy Rəfibəyli, Məhəmməd Əminə quran hədiyyə edən Şeyxülislam Məhəmməd Pişnamazzadə, ortada Nəsib bəy Yusifbəyli, Rəsulzadənin arxasında Məhəmməd Həsən Hacıniski, Fətəli xan Xoyski, Həsən bəy Ağayev, Xəlil bəy Xasmmədli, Musa Rəfiyev, Ələkbər bəyin arxasında Əhməd Cavad, Xudadat bəy Rəfibəyli, Nağı Şeyxzamanlı, Sarı Ələkbər, İsmayil Ziyadxanlı və s.
Fotonu Tofiq Bağırovun oğlu Yüksel bəy çəkib.

İmtahan sualları (2017)

TQDK

İmtahan sualları (2017)

30 aprel 2017-ci ildə Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən keçirilmiş 3-cü qruplar üçün imtahan suallarını sizlərə təqdim edirik. Abituriyentlərə dəstək olmaq ümidi ilə....

Milli-mənəvi dəyərlər

İncəsənət

Milli-mənəvi dəyərlər

Milli dəyərlərimizin qorunması və gələcək nəsillərə çatdırılması bu gün daha çox aktualdır. Çünki milli dəyərlərimizin Azərbaycan xalqının formalaşmasına təsiri böyük olduğu kimi, milli dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsində də xüsusi rolu vardır

“QIZILBAŞ” Beynəlxalq Tarixi Hekayə Müsabiqəsi

Təhsil Nazirliyi

“QIZILBAŞ” Beynəlxalq Tarixi Hekayə Müsabiqəsi

Bu müsabiqənin keçirilməsində məqsəd Şah İsmayıl Xətainin adının, ideologiyasının, sənətinin əbədiləşdirilməsi, gənc qələm sahibləri arasında ədəbiyyata diqqətin artırılması və dövlətçilik ənənələrininə söykənərək Azərbaycan mədəniyyətini, tarixini tanıtmaq, Şah İsmayıla sahib çıxmaqdır.

Taclı xanım kimdir ?

Qadınlar

Taclı xanım kimdir ?

Azərbaycan tarixinin qaranlıq səhifələri çoxdur.Bu səhifələr qəsdən təhrif olunmuş şəkildə xalqa çatdırılmaqla rəy formalaşdırmağa çalışanlar vardır.Azərbaycan tarixinin ən parlaq səhifəsi olan Səfəvilər dövrü və bu dövlətin banisi-I Şah İsmayılın da şəxsiyyəti üzərinə kölgə salmağa cəhd etmişlər.Təqdim etdiyim bu məqalə geniş oxucu kütləsi,eləcə də Azərbaycan tarixini tədris edən müəllimlərdə böyük maraq oyada bilər.Tarix doğru-düzgün şərh edilməlidir.

Unudulmaz qadınlar

Qadınlar

Unudulmaz qadınlar

Yelena Stasova - Azərbaycanın sonuncu qadın dövlət başçısı olub. Cəmi 6 gün (9-15 sentyabr, 1920). Milliyyətcə rusdur. Ölkəni idarə edəndə 47 yaşında idi. Həmçinin, Azərbaycan qadın başçısı olan ilk kommunist ölkədir

Blum taksanomiyası

Kurikulum

Blum taksanomiyası

Kurikulum islahatı təlim prosesinin mahiyyətində ciddi dəyişikliklərin həyata keçirilməsini zəruri etmişdir. Hazırlanmış fənn kurikulumlarında nəticəyönümlü yanaşma əsasında məzmun müəyyənləşmiş və burada başlıca diqqət şagirdin nümayiş etdirməli olduğu fəaliyyətlərə istiqamətlənib. Ənənəvi təlimdən fərqli olaraq milli kurikulum sənədinin elmi psixoloji mahiyyətini pedaqoji prosesdə qarşıya qoyulan məqsədlərin taksonomiyası təşkil edir.

Gəncə üsyanı

Üsyanlar

Gəncə üsyanı

Üsyançılarla əlaqəsi olan və bəzi silahdaşları ilə iyunin 9-da Tiflisə gəlmiş Azərbaycanın keçmiş baş naziri və xarici işlər naziri Fətəli xan Xoyski artıq üsyan yatırıldıqdan sonra üsyanı və onu yaradan səbəbləri çox qısa, lakin dəqiq təsvir etmişdir. Onun sözlərinə görə, bolşeviklər Azərbaycana girdikdən sonra 6 gün ərzində Bakıda vəziyyət sabit olaraq qalıdı. Vəziyyət yalnız Bakıya R K (b) P MK-nın Qafqaz bürosunun üzvü Q.Orcokinidze və işğalçı XI Ordunun komandanı M.Levandovski gəldikdən dərhal sonra dəyişdi. Bolşeviklər Azərbaycan ordusunun ləğv edilməsinə başladılar: ordu hissələri ya buraxılır, ya da XI Ordunun tərkibinə qatılırdı. Bu andan etibarən hakimiyyət ölkənin daxili həyatını acıqdan-açığa ruslaşdırmağa başladı. Türk dili bütün dövlət idarələrində istifadədən çıxarıldı və rus dili ilə əvəz edildi.

AXC-i zamanı ilk dəfə...

Azərbaycan tarixi / Kapitalizm dövrü

AXC-i zamanı ilk dəfə...

Hər bir xalqın tarixində cox böyük əhəmiyyət kəsb edən unudulmaz və əzəmətli səhifələr vardır. 1918-ci ilin mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması xalqımızın dövlətçilik səlnaməsinin bu cür səhifələrindəndir. AXC XX əsrdə Azərbaycan xalqının həyatında tarixi mərhələ olmuşdu, onun yaradıcıları isə – M.Ə.Rəsulzadə , F.Xoyski, Ə.Topçubaşov, H.Ağayev və digərləri Azərbaycan millətinin şərəfini xilas edərək, onun müstəqil, müasir, dünyəvi və hüquqi dövlət yaratmağa və onu idarə etməyə qadir oluduğunu dünyaya subut etmişdilər.

Təhsildə inteqrasiya

Təhsil Nazirliyi

Təhsildə inteqrasiya

Bu gün dünya yeni “inteqrasiya dalğası”nı yaşayır. “İnteqrasiya” termini XX əsrin sonundan daha fəal istifadə olunmağa başlanmışdır. Zaman-zaman diferensial yanaşmalar hissələrə bölünməni, ayrılmaları tənzimlədiyi kimi, inteqrasiya prosesləri də bütövləşmələrin, tamamlanmaların nəticəsi kimi meydana çıxmışdırTəhsildə inteqrasiya Müasir dünyada sürətlə gedən sosial, mədəni və texnoloji dəyişikliklər qlobal düşünmə tərzinin əhəmiyyətini xeyli artırır. Belə olan halda, şagirdlər təlim prosesinin passiv iştirakçısı olmaq statusundan qurtulmalı, ətraf aləmin dərk edilməsində yaradıcı potensiala malik olmalıdırlar. Bu o zaman mümkün olar ki, təhsil pillələrində öyrənilən fənlər və onların əhatə etdiyi mövzular ayrı-ayrı deyil, əlaqəli, inteqrativ şəkildə tədris olunsun, digər bir tərəfdən şagirdlərin dərsliklərdə verilən materiallara yaradıcı yanaşma imkanlarını üzə çıxarsın.

Mübarək Ramazan!

İslam və tarix

Mübarək Ramazan!

Əziz tarixinfoçular! Bu gündən etibarən müsəlman dünyasında müqəddəs Ramazan ayı başlayır. Ayların sevimlisi RAMAZAN münasibətilə hər müsəlmanı təbrik edirik....Sizə möhkəm can sağlığı diləyirik....Allahdan bu gün niyyət axşamı ölkəmizə ruzi bərəkət arzu edirik....Qarabağımıza qovuşmağı qismət olmasını istəyək.....Allah şəhidlərimizə rəhmət etsin yerləri cənnət olsun! Şəhidlərin qanı yerdə qalmasın inşallah!

10-cu sinif Ümumi tarix

Təhsil Nazirliyi

10-cu sinif Ümumi tarix

Bəlkədə bizə elə gəlir ki, bizim dərslik daha yaxşıdır....subyektiv fikir irəli sürə bilərik...bizim dərslik keçmədi deyə bizi təxribatçı adlandıra bilərlər...anca sizə ən azından müqayisəli şəkildə baxmağa hansı dərslik standarta əsaslanıb hansı daha uyğun idi...və haqlımı olub tender nəticəsi...ekspert rəyləri....bütün bu suallara cavab verməyə imkan yaradıram....bu ilk səhifələrdir ara-sıra ardını verəcəm...çox rica edirəm bunu müqayisə üçün verdim.....səmimi yazın....dialoq edin müzakirə edək....Əvvəlcədən təşəkkür edirəm....

Bizim marağ dünyamız...

Məktəbdə tarix / Divar qəzeti

Bizim marağ dünyamız...

Səfəvi İmperatoru I Təhmasibin 9 həyat yoldaşından ikincisi olan Sultanağa Xanımın XVI əsrdə italyan rəssam Teador de Bray tərəfindən çəkilmiş rəsmi. 1576-cı ildə 51 yaşında vəfat edib. Avropa və İslam dünyasında məhşur idi. Əslən Çərkəzdir. Qardaşı məşhur Şəki hakimi Şamxal bəy olmuşdur. Xanımın Əhər, Təbriz və Naxçıvanda meqa-imarətləri olub

Yei KSQ-lər...

Kurikulum

Yei KSQ-lər...

Əziz həmkarlar! Sizlərlə hazırladığım KSQ-ləri bölüşmək istərdim....İrad və təklifləriniz maraqlı olardı.....Hər birinizə uğurlar arzu edirəm.....Kiçik Summativ Qiymətləndirmələr....

Çox tarix göstər.