İlan-köməkçi . .

Üzümüzə gələn 2013-cü il "İlan ili" olması münasibətilə Sizi ilanlar haqqında kiçik məqaləni bir daha oxumağı təklif edirəm. Yeri gəlmişkən...

Tarixdə atlar . .

Süvari qoşunlarından istifadə edən ən məhşur sərkərdə isə, sözsüz ki, Karfagen sərkərdəsi Hannibal olmuşdur. Kanna döyüşündə (e.ə. 216-cı...

Qarabağ atları. . .

  Azərbaycan tarixində baş verən döyüşlərdəki nəaliyyətlərdən danışarkən Qarabağ atlarıni unutmamalıyıq.Sizə qarabağ atları...