Tarixi coğrafiya . .

Tarixi coğrafiya elmi müəyyən tarixi dövrdə bu və ya digər ərazinin, ölkənin tarixi və coğrafi vəziyyətini öyrənir. Tarixi coğrafiya bizim...

Tobolsk şəhəri . .

Bəzilərinə görə Rusiyanın 7 möcüzəsindən biri sayılan Kreml burada da,İrtış çayının sahilində yerləşir.Bu tarixi abidə 17-ci yüzillikdə...

Lerik rayonu . .

Lerik-Azebaycan Respuplikasi erazisinde rayon.Inzibati merkezi Lerik seheridi.[/i]Lerik rayonu 1930-cu il avqustun 8-de teskil...

Nil çayı . .

 Misir sözünün mənasıda "Yeqiped” – "Qara torpaq”deməkdir.Nilin daşqınları olmasa Misirlilər yaşaya bilməzlər. Buna görədə qədimdə...