Tarix-xronologiya . .

Vəsait yeni nəşr olunan kurikulumla yazılmış tarix dərslikləri əsasında hazırlanmışdı. Vəsaitdə yalnız tarixi hadisələr şərh edilmir,...