Firuzə xatın . .

Şah Təhmasibin əzəmətli sarayı. Şah öz yaxın adamları ilə plan hazırlayıtr. Şah bir qədər fikirləşəndən sonra deyir: - Sultan Süleyman...

Assur dövləti . .

Edumedia şirkəti ilə birgə hazırladığımız Assur dövləti mövzusunda video dərs.....Düşünürəm bu videoya baxan 6-cı sinif şagirdləri mövzunu...