Can Azərbaycan... . .

Videoya baxdıqda kövrəlməmək mümkün deyil....bunlar tarixi dostluğumuzun yalnız müəyyən bir parçasıdır....Allah qardaşlığımızı əbədi etsin!...

Yeni test bankı . .

HÖRMƏTLİ MÜƏLLİMLƏR, ŞAGİRDLƏR VƏ ABİTURİYENTLƏR! Sizə təqdim etdiyimiz bu vəsaitdə VI-XI siniflər üzrə Azərbaycan Tarixi fənnindən...

KSQ-lər . .

Əziz müəllimlər və şagirdlər! Sizlərə hazırladığım Kiçik Summativ Qiymətləndirmə variantlarını göndərirəm...İrad və təkliflərinizi...

Test tərtibi . .

Test ingiliscədən tərcümədə “ yoxlama “, “ sınaq “ mənasını verir. İnsanların bilik, bacarıq və vərdişlərinin test üsulu ilə aşkara...