Çingiz xan . .

 "Demə güclüyəm, özündən daha güclüyə rast gələrsən. Demə hiyləgərəm, özündən daha hiyləgərə rast [/b]gələrsən”- Qırğız məsəli  ...